News Feed

duben 90x80
balonky 90x80
cert 90x80
tv 90x80

Přišlo k nám jaro

Přišlo k nám Jaro – je téma na měsíc Březen

Podtémata – Příroda se probouzí – Co nám všechno rozkvetlo – Ptáčci – Moje nejmilejší knížka
Stanovené cíle: Upozorňovat a učit děti vnímat změny, které přináší přicházející jaro. Rozvíjet sounáležitost s přírodou, planetou zemí. Naučit děti názvy prvních jarních květin.. Posilovat smyslové vnímání , rozvíjet hudbou jemnou motoriku.

ČINNOSTI  A  AKTIVITY  K  TÉMATICKÉ  ČÁSTI:  „PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Ranní povídání –Rozhovory s dětmi o změnách v přírodě. V souvislosti s tématem jaro, používat v rozhovorech „opaky“, světlo –tma, teplo-zima, atd.
Dramatizace – Říkanky.. hádanky „Uhádněte zvířátka?“
Grafomotorika – Správné držení pastelky – Vybarvování obrázkůPřekládání papírů na půlku
Hudba: Písnička „Sedí liška „ – pohybová hra
Pohyb – Pochod, běh, chůze, překážková dráha, uvolňovací cviky, dechová cvičení.
Manipulační hry – Skládání puzzle s pomocí učitelky.

ČINNOSTI A AKTIVITY K TÉMATICKÉ ČÁSTI:  „PTÁČCI

Ranní povídání – Umět pojmenovat nejznámější ptáčky – vrabec, sýkorka, kos. Stěhovaví se k nám vracejí – čáp, skřivánek, vlaštovka,(proč tu nemohli přes zimu být). Stavění hnízd, kladení vajíček, krmení mláďat. První květiny…
Dramatizace – Říkadlo „Přiletěla vrána“
Grafomotorika – Vyrábíme ptáčky z různých materiálů, různými výtvarnými technikami.
Hudba – Písnička „Žežulička“ reprod. hudba
Pohyb – Vycházka do okolí, posloucháme zpěv ptáčků.
Manipulační hry – Čáp staví hnízdo – dřevěné tenké kostky

ČINNOSTI A AKTIVITY K TÉMATICKÉ ČÁSTI: „MOJE NEJMILEJŠÍ KNÍŽKA“

Ranní povídání – Rozhovory o knížkách, jak vznikají. Rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí a jejich kultivovaný projev. Jak se ke knize chováme. Nejmilejší kniha každého dítěte, kterou má doma.
Dramatizace – Poslech pohádky dle volby dětí
Grafomotorika – Vybarvování obrázků-prstové barvy
Hudba – Zpíváme s Dádou – poslech CD s volným pobíháním dětí, hra na „ŠTRONZO“
Manipulační hry – Molitanové kostky – lego.

Your email address will not be published. Required fields are marked *