News Feed

duben 90x80
balonky 90x80
cert 90x80
tv 90x80

Co nás čeká v měsíci Duben?

Tematicky ZVÍŘÁTKA s podtématy: Máme doma mazlíčka – Zvířátka v lese – Velikonoce – Zvířátka na statku

Stanovené cíle – Učit děti vnímat zvířátka jako nedílnou součást živé přírody a vést je k pocitu, že je důležité zvířata chránit a o druhy chovaným člověkem je nutno pravidelně pečovat. Že planeta Země je společným domovem pro rostliny, zvířata a lidi, z nichž nelze žádný druh nadřazovat, ba naopak cítit sounáležitost a zodpovědnost. Utvářet u dětí povědomí o rozdělení zvířat na domácí, lesní, volně žijící, užitkové, žijící v bytě. Procvičovat pozornost při práci s obrázky.

ČINNOSTI A AKTIVITY K TÉMATICKÉ ČÁSTI: „MÁME DOMA MAZLÍČKA“

Ranní povídání: Děti vypráví o svých zvířecích kamarádech, jak se o ně doma starají. Zvířátko není hračka, ale živý tvor a nesmíme mu ubližovat. Hygiena při hrách s nimi. Proč některé děti nemohou mít doma mazlíčka. Vyprávění veselých příhod.
Dramatizace: Divadélko o „Neposlušných kůzlatech“ .
Grafomotorika:  Modelování domácího zvířátka.
Hudba: Písnička „Kočka leze dírou“.
Pohyb: Skákání a běhání pejska, protahování kočičky, leh na zádech se zdviháním nohou, kočička číhá na myšku – běh k cíli. Volný pohyb.
Manipulační hry: Sestavení obrázků zvířátka ze 4 nebo 6 dílů.

ČINNOSTI A KTIVITY K TÉMATICKÉ ČÁSTI: „Zvířátka v lese“

Ranní povídání: Podle obrázků učit děti pojmenovat lesní zvířátka. Jaká děti znají. Jak se v lese chováme. Rozlišení stromů-listnaté, jehličnaté, které děti znají.
Dramatizace: Leporelo „Kde bydlí zvířátka“ povídání o obrázcích z knihy.
Grafomotorika: Lepení natrhaných kousků papíru do předtištěného obrázku lesního zvířete.
Hudba: Písnička „Zajíček“ s pohybem.
Pohyb: Volný pohyb venku. Procházky do lesa.
Manipulační hry: Mozaiky – podle předlohy.
Ranní povídání –Ptáme se dětí, co vědí o lidových zvycích Velikonoc, pomlázka a z jakých proutků se plete. Zda barví doma vajíčka, zda chodí na koledu. Vyprávění –  zážitky dětí o Velikonocích.
Dramatizace: Říkadlo „Hody, hody, doprovody“
Grafomotorika: Velikonoční vajíčko – učíme se experimentovat s barvou, zapouštění do mokrého podkladu.
Hudba:Opakování lidových písniček…říkaček…pouštíme si na CD..
Pohyb:Volné hry s míčem
Manipulační hry:Logické dvojice

..na konci měsíce dubna se chystáme společně navštívit velice pěknou výstavu ..Trnkova zahrada 2….

Comments are closed