News Feed

duben 90x80
balonky 90x80
cert 90x80
tv 90x80

Naše rodinná jesle-školka Pink Bear, která se nachází na Praze 4, úspěšně funguje již 15 let, nabízí velmi pestrý program pro děti ve věku od 9 měsíců do 6 let, od 3 let s anglickým programem.

Otevřeno máme od 7:00 – 17:30 hod. každý den, po domluvě možno hlídání ve večerních hodinách a o víkendech. Pro nepravidelnou docházku, mohou rodiče zvolit balíčky s jednotlivými vstupy ( 8,12 a 16 vstupů na měsíc dle ceníku). Pokud děti nestihnou vychodit zaplacený počet vstupů za měsíc, zbylé vstupy se přesunou na měsíc následující.

Školka je moderně a nápaditě zařízena. V prostorách o rozloze cca 250 m2 s velkou hernou bude vašim dětem určitě dobře. Prostředí školky vybízí děti k přemýšlení a hrám, je přizpůsobeno našim projektům. Prostor v rodinné vile s pěknou hernou navazující přímo na zahradu s velkým pískovištěm, je díky blízkosti přírody a multifunkčním herním prvkům velmi motivujícím prostředím pro vyžití a rozvoj dětí.

Medvíďata – Tato třída je naše nejmladší, jsou zde děti od 9 měsíců do 2 let. Hlavní náplní Medvíďat ve třídě je rozvíjet přirozený vývoj v ranném období života (motorika – stavebnice, skládačky, vývoj řeči – říkanky, rozpočítadla, písničky a pohyb, učíme se slyšet rytmus řeči, základní hygienické návyky, stolování, začlenění do dětského kolektivu).

Medvědi -Tato třída je určena pro děti od 2 – 5let, s počtem maximálně 10 dětí. Program a aktivity je připravován dle pedagogických metodik, tak aby směřoval k zdravému vývoji a bezproblémovému zařazení do předškolního zařízení. Učíme se žít v kolektivu vrstevníků , umět se prosadit i přizpůsobit. (vše najdete na nástěnce školky).

Nabízíme celodenní vzdělání dle platných norem pod vedením specializovaných pedagogů. Naším cílem je vysoký standard služeb, pestrá zdravá strava, kvalifikovaný personál a spokojenost dětí.

Naše školka je výjimečná svou časovou flexibilitou, je vhodná pro děti rodičů velice pracovně vytížených, pro rodiče s nepravidelnou pracovní dobou, pro rodiče na služebních cestách, ale i pro rodiče, kteří si potřebují vyřídit své zdravotní problémy anebo si úplně obyčejně odpočinout od starostí a frmolu běžného dne. Proto přicházíme s naším projektem školky s možností na 24 hodin.

Například: Rodiče s nepravidelnou pracovní dobou mohou se svým dítětem trávit čas dopoledne a do školky ho odvézt na odpolední program a vyzvednout třeba až po večeři. Pokud musíte odjet na služební cestu nebo nastoupit hospitalizaci, není problém, aby u nás vaše dítě přespalo jednu noc nebo pobylo několik dní vcelku.

O děti se celý den starají pedagogové s dlouholetou praxí ve školství , jejichž cílem je především spokojenost dětí.

Fungujeme zcela soukromě, nepřicházíte o rodičovský příspěvek.
Sledujeme nové trendy ve výchově a vzdělání.

Nabízíme

  • Individuální přístup
  • Komunikace s rodiči
  • Rozumné ceny
  • Provoz 24 hodin denně
  • Pravidelnou návštěvu logopeda
  • Vzdělávací besedy a workshopy s odborníky
  • Arteterapii – využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření dítěte
  • Grafomotoriká cvičení pro předškoláky – rozvíjíme grafomotorické dovednosti, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti
  • Nadstandardní službu – individuální práce specialniho pedagoga s dětmi (není běžné ve školkách)
  • Hlídání nonstop